Inspekcija je nedvosmisleno utvrdila nezakonitosti u radu bivšeg direktora Miroljuba Musurovića.Nezakonit prijem u radni odnos zaposlenih koji nisu imali potreban stepen stručne spreme, imali su samo osnovne studije 240 bodova a ne i master kako ZOSOV propisuje u čl.Takođe, ako ih je bilo, nadležnost suda je da proceni da li su to bile „teže povrede zakona“ i koje su dalje posledice.

datingsite etno-82

Uverili ste nas da ćete se još jednom detaljno upoznati sa svim činjenicama i pokušati da nađete rešenje u kojem „neće biti poraženih“.

Napomenuli ste da već imate primedbe na rad inspekcija i probleme sa „zatečenim stanjem“ u sistemu", podsećaju roditelji.

Oni navode i da je tema bila i sporno Etno selo Šilopaj, odnosno konstatacija da Ministarstvo nije bilo upoznato sa ovom idejom.

"Dostavili smo Vam dokumentaciju u kojoj se jasno vidi da je ministarstvo komuniciralo sa zainteresovanim stranama na ovu temu.

Ponavljamo da to što je deo posla bivši direktor obavljao kvalitetno ne umanjuje odgovornost direktora za učinjene zakonske povrede.

Verujemo da ste tokom našeg sastanka uvideli da je rad Ministarstva pre svega profesionalan i usmeren na uspostavljanje reda u sistemu obrazovanja.

Ni posle predočenih nepravilnosti u radu prosvetne inspekcije na osnovu čijeg rešenja je ministarstvo donelo odluku o smeni Školskog odbora i Miroljuba Mosurovića, direktora OŠ " Svetozar Miletić" iz Zemuna.

Ministar Mladen Šarčević i dalje ostaje pri svojoj odluci: zahtev roditelja koji od početka školske godine protestuju i ne šalju decu na nastavu, da se preispita sporna odluka i Mosurović vrati na funkciju, je odbijen.

Ipak, to nije pomoglo da ministratsvo promeni svoju odluku, ili bar podrobnije ispita osnovanost rešenja o razrešenju koje je donela inspekcija.